Det här är rockkören Rock Everybody

 Lars Jauring och Sara från               Västerås Kulturskola
         9/5 2015 

Kören  startade  22 mars 2016 som en fristående kulturförening.

 

Men kören började sjunga redan 2 september 2013 som en del av PRO Kultur i Västerås så vi räknar oftast det som vår födelsedag. 

 

Alla pensionärer kan i mån av plats vara med i Rock Everybody där vi sjunger rock i 50-60-70-talsstil, vår ungdoms musik.

Vi är c:a 200 medlemmar i kören och övar på tisdagar på Kyrkbacksgården. 

Vi samarbetar med Västerås Kulturskola och leds av Lars Jauring från Kulturskolan och vi sjunger ibland till kompband och solister, ungdomar från Kulturskolan

 

LUST, GLÄDJE OCH FRISKVÅRD

 

Kören har många funktioner att fylla då vår lust till upplevelser, musik och möten med andra inte minskar för att vi blir äldre. Det är säkert tvärtom. Den angelägnaste uppgiften är därför mötet varje vecka, där hundratals körmedlemmar får sjunga loss och umgås. Att dessutom få sjunga vår ungdoms häftiga och rytmiska rockmusik är ett extra plus. 
Rockkören ska bidra till att bryta isolering och öka känslan av delaktighet. Många äldre lever med någon sjukdom, sorg och förluster; av egna förmågor eller närstående som försvinner. Här kan musiken och gemenskapen bli ett bra sätt att hantera ångest, sorg och smärta.

 

Verksamhetsplan 2024 

 

      

Här är några smakprov på vår repertoar:

 

April 2022    Konsert på Carlforsska tillsammans med The Ryders
                                        Del 1

                                        Del 2 

 

Mars 2015                       Bildspelet ROCK EVERYBODY

Oktober 2015                  Hooked on a feeling 
                                       
Juni 2016                        We will rock you


Feb 2017                          Rock around the clock, Singin' the blues 

 

Lyssna vidare på             vår Youtube-kanal 

 

 

 

Ändrad senast 2022-04-26