Styrelsen visas under en egen flik. Här är övriga kontaktpersoner och arbetsgrupper:

 

Producent                     Eja Enbom                 073-695 7749      ejapost@live.se

Körledare                     Lars Jauring             070-333 6870     lars.jauring@vasteras.se

Medlemsregister           Willy Berg                  076-211 9989       willy.gf.berg@gmail.com 

Marknadsgruppen        Örjan Widmark          070-687 0997      orjan.widmark@gmail.com
                                      Agneta Viding            070-481 6027      agneta.viding@gmail.com      
                                      Rolf Jansson              070-692 1257      rolf_jansson@hotmail.com    

Röstbefriare                  Lisbet Gemzell           070-770 1122 

Festkommitté               Gittan Samuelsson     076-251 2772       gittansamuelson@hotmail.com
                                      Birgitta Wiklander     070-299 1729
                                      Anders Barkensjö      072-234 2400
                                      Matti Koskinen
                                      Gerlinde Åqvist          021-80 39 76  
                                      Kent Keymer             070-6800430      kent.keymer@tele2.se

 Sångtexter                Birgitta Selldén           070-584 5028    b.sellden@tele2.se