Leif Eriksson              Ordförande 070-3306300    limerikssons@gmail.com

Gunilla Johansson     v Ordf         o73-6503366        gunilla.e.johansson@gmail.com           

Birgitta Wiklander    Kassör          070-299 1729

Elsa Åström                Sekr             070-2488610    elsa.astrom@gmail.com

Birgitta Selldén                                070-584 5028   b.sellden@tele2.se

Willy Berg                                         076-211 9989    willy.gf.berg@gmail.com

Örjan Widmark                               070-687 0997   orjan.widmark@gmail.com

Per-Olof Stenborg     Suppl           070-255 4125    stenborg.po@gmail.com

Birgitta Samuelsson Suppl            070-251 2772    gittansamuelson@hotmail.com

Lars Jauring              Adjungerad 070-3336870    lars.jauring@vasteras.se
 

Revisorer:

Christer Bäckström                        021-52228          christer.backstrom@telia.com 

Cristina Thornell                            070-22117161     cristina.tornell@gmail.com

 

Valberedning

Göran Kihl                                       073-9106000     kihlscript@gmail.com

Ragnhild Wallberg                         070-9522093     ragnhild_wallberg@hotmail.com

Kerstin Andersson                          073-0448215     119@bredband.net