Styrelsen 2018 

Leif Eriksson              Ordförande 070-3306300    limerikssons@gmail.com

Gunilla Johansson     v Ordf         021-106696        gunilla.e.johansson@gmail.com           

Birgitta Wiklander    Kassör          070-299 1729

Elsa Åström                Sekr             070-2488610    elsa.astrom@gmail.com

Birgitta Selldén                                070-584 5028   b.sellden@tele2.se

Willy Berg                                         076-211 9989    willy.gf.berg@gmail.com

Örjan Widmark                               070-687 0997   orjan.widmark@gmail.com

Per-Olof Stenborg     Suppl           070-255 4125    stenborg.po@gmail.com

Birgitta Samuelsson Suppl            070-251 2772    gittansamuelson@hotmail.com

Lars Jauring              Adjungerad 070-3336870    lars.jauring@vasteras.se
 

Revisorer:

Christer Bäckström 

Cristina Thornell  

 

Valberedning

Göran Kihl

Ragnhild Wallberg

Kerstin Andersson