Eja Enbom              Ordförande    073-695 7749    ejapost@live.se

Inger Persson          v Ordf            070-549 2876   inger.persson@sverigeskonsumenter.se

Birgitta Wiklander   Kassör           070-299 1729

Elsa Åström            Sekreterare     070-2488610    elsa.astrom@gmail.com

Birgitta Selldén                              070-584 5028   b.sellden@tele2.se

Willy Berg                                       076-211 9989    willy.gf.berg@gmail.com

Örjan Widmark                              070-687 0997   orjan.widmark@gmail.com

Per-Olof Stenborg   Suppl              070-255 4125    stenborg.po@gmail.com

Birgitta Samuelsson Suppl             070-251 2772     gittansamuelson@hotmail.com
 

Christer Bäckström  Revisor

Cristina Thornell      Revisor

 

Valberedning

Gunilla Johansson

Agneta Viding

Bengt Arnholm