Rock Everybody, kören med 50-60-70-talsrock.
                                               Stödkonsert för Ukraina
                              Västerås konstmuseum "K2" lördag 6/4  kl 16.00
                   Följ oss på säkrast vår Facebook-sida Rock Everybody, för mer info!