Rock Everybody i Västerås
 

startade  22 mars 2016 som en fristående kulturförening.

 

 Men kören började sjunga redan 2 september 2013,  som en del av PRO Kultur i Västerås 

 

Vår policy

 

MÅL OCH SYFTE 

Föreningens verksamhet är att sjunga rockmusik i kör. Glädje och social gemenskap ska ha första prioritet. Körmedlemmarna ska få möta nya utmaningar inför publika framträdanden. Utbyte med andra körer ska eftersträvas. Föreningen ska vara öppen för pensionärer och organiseras enligt demokratiska principer, varvid individuellt inflytande och ansvarstagande ska eftersträvas. Föreningen ska eftersträva alla människors lika värde. Föreningen ska genom rockmusiken främja jämlikhet mellan olika grupper samt jämställdhet mellan könen.

LUST, GLÄDJE OCH FRISKVÅRD

Kören har många funktioner att fylla då vår lust till upplevelser, musik och möten med andra inte minskar för att vi blir äldre. Det är säkert tvärtom. Den angelägnaste uppgiften är därför mötet varje vecka, där hundratals körmedlemmar får sjunga loss och umgås. Att dessutom få sjunga vår ungdoms häftiga och rytmiska rockmusik är ett extra plus.
Rockkören ska bidra till att bryta isolering och öka känslan av delaktighet. Många äldre lever med någon sjukdom, sorg och förluster; av egna förmågor eller närstående som försvinner. Här kan musiken och gemenskapen bli ett bra sätt att hantera ångest, sorg och smärta.

 

 

Våra stadgar antagna på vårt konstituerande årsmöte 22 mars 2016 kan du i sin helhet läsa här:

                      Stadgar för Rock Everybody 

 

Vår verksamhetsplan för 2016-2017 kan du i sin helhet läsa här:

                     Verksamhetsplan 2016-2017

                     Verksamhetsplan 2017